Έγκριση 3ου Πρακτικού του  διαγωνισμού του έργου «Αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού Μελίνα Μερκούρη.