Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & Παράτασης Εργασιών του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης – Υμηττού»