Έγκριση 2ου πρακτικού του  διαγωνισμού του έργου « Ποιοτική -Περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δήμου Δάφνης – Υμηττού».