Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ& ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».