Διόρθωση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν χορήγηση-ανανέωση θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών οχημάτων