Αποδοχή ποσού κατάθεσης μισθωμάτων των σχολικών μονάδων από 01/01/2018-30/04/2018