Αποδοχή ποσού για λειτουργικές δαπάνες των, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολείων (β` κατανομή)