Αποδοχή ποσού για κατάθεση προστίμων ΚΟΚ από 2/11/2017 έως 2/1/2018