Αποδοχή ποσού από κατάθεση για την απόδοση ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών αγορών για το Δήμο Δάφνης – Υμηττού για το Α’ εξάμηνο 2018