Αποδοχή ποσού από κατάθεση επιχορήγησης από μεταβιβασθείσα πίστωση του Υπουργείου Εργασίας για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης των πρώην υπαλλήλων ΠΙΚΠΑ