Αποδοχή ποσού για καταβολή προνοιακών επιδομάτων μηνών Σεπτεμβρίου -Οκτωβρίου 2017