Αποδοχή ποσού για κατάθεση 7ης 8ης 9ης 10ης 11ης και 12ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2017