Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την κατάθεση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους της Χώρας ,Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους