Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την απόδοση εσόδων από στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους στους χώρας, στους κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 4η, 5η και 6η δόση