Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κατάθεση Γ’ κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2021