Αποδοχή επιχορήγησης ποσών για την κατάθεση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους από 7η έως 12η δόση