Αποδοχή επιχορήγησης α’ κατανομής κατάθεσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών σχολείων –έτους 2017