Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού για το «ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ»