Ανάκληση των αριθμ. 42/2017 και 44- 6/2017 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος