Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Πρόεδρος: Βερύκιος Δημήτριος

Γραμματέας: Σοφία Απέργη
Τηλέφωνα: 2132037871
E-mail: Sapergi@dafni-ymittos.gov.gr