Δευτεροβάθμια

Μέλη Δευτεροβάθμιας Σχολ. Επ.

 • Γεωργία Σκιαδοπούλου (Πρόεδρος)
 • Νικόλαος Αναστασόπουλος (Αντιπρόεδρος)
 • Στυλιανός Μενεξής
 • Λεωνίδας Παπιγκιώτης
 • Ηρακλής Τζόκας
 • Σωτήρης Παψανάκης
 • Παναγιώτης Γραμματικάκης
 • Γεώργος Κανετάκης
 • Γεώργιος Ελευθεριάδης
 • Ευάγγελος Φιλέρης
 • Μαρία Τσούλου
image_print