1

Δήμου Μαρία (Αναπληρωματικό μέλος)
Κουτσούμπος Φώτιος (Αναπληρωματικό μέλος)
Κατσαρός Θεόδωρος (Αναπληρωματικό μέλος)
Λιούτας Κωνσταντίνος (Αναπληρωματικό μέλος)
Ανδριανή Ειρήνη
Μπουζιούκου Δήμητρα-Αφροδίτη
Στεφανίδης Δημήτριος
Λυμπερόπουλος Παναγιώτης
Μπόκαρης Γιώργος
Θάνου Χρυσούλα