Αθανασοπούλου Μαρία (Αναπληρωματικό μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων)