Πρόσληψη Μόνιμου Προσωπικού στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

 

Κατόπιν της αριθμ. 104/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 4/2.2.2018 (τ. ΑΣΕΠ) η  αριθμ. 3Κ/2018 Προκήρυξη,   που  αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας για το Δήμο μας, επτά (7) θέσεων εργατών  Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και μιας (1) θέσης  Οδηγού  απορριμματοφόρου.

 • Οι θέσεις που αφορούν στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού βρίσκονται :
  • Στη σελίδα 136 του ΦΕΚ για τον οδηγό απορριμματοφόρου
  • Στη σελίδα 290 του ΦΕΚ για τους εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση γίνεται  αρχικά ηλεκτρονικά και κατόπιν θα πρέπει να εκτυπωθεί και να αποσταλεί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες .

 • Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία:
 1. για τον οδηγό απορριμματοφόρου, αρχίζει στις 20  Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
 2. για τους εργάτες Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, αρχίζει 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει 23 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
 • Η προθεσμία αποστολής στο ΑΣΕΠ με συστημένη επιστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (σελ. 333 του ΦΕΚ),  λήγει:
 1. για τον οδηγό απορριμματοφόρου με την πάροδό της 12ης Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα
 2. για τους εργάτες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη.

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

 

Κατεβάστε το ΦΕΚ 3Κ/2018

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin
error: Content is protected !!