1

Δ.Σ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δ.Σ. Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού
Πρόεδρος: Τζιβελέκας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:Γαϊτάνη Κωνσταντίνα
Τηλέφωνα: 2109707681
E-mail: opady@dafni-ymittos.gov.gr