1

Δ.Σ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ.Σ. Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής
Πρόεδρος: Σταυριανουδάκης Κωνσταντίνος-Νεκτάριος
Αντιπρόεδρος:Καρακώνη Βαρβάρα-Αικατερίνη (Βερίνα)
Τηλέφωνα:2132037890
E-mail:okpdy@dafni-ymittos.gov.gr

error: Content is protected !!