Κοινότητα Δάφνης

Κοινότητα Δάφνης
Πρόεδρος: Κόλλια Μαρίνα

Γραμματέας: Αλεξάνδρα Κόγκου

Τηλέφωνα: 2132085524

E-mail: kogkou@dafni-ymittos.gov.gr

error: Content is protected !!