Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή
Πρόεδρος: Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος

Αντιπρόεδρος: Βογιατζόγλου Αργυρούλα
Γραμματέας:
Τηλέφωνα: 2132085524, 25
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
error: Content is protected !!