Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Πρόεδρος: Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος

Αντιπρόεδρος: Γιαννακούρας Δημήτριος
Γραμματέας:
Τηλέφωνα: 2132085524, 25
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr
error: Content is protected !!