Στρατολογικοί πίνακες γεννηθέντων το έτος 2005 για την κλάση 2026

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Δικαιολογητικά

Παρατηρήσεις

Υπεύθυνη δήλωση γονέα που αφορά στοιχεία γεννηθέντων του έτους 2005 εγγεγραμμένων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Δάφνης - Υμηττού για την σύνταξη στρατολογικών πινάκων κλάσεως 2026.

Προθεσμία υποβολής 26.03.2021

ΦΑΞ Δημοτολόγιο Δήμου Δάφνης - Υμηττού 2132085510

email αποστολής : dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!