ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη συγχρηματοδοτούμενη δράση «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμος Δάφνης – Υμηττού» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ: 5001294

Διαβάστε περισσότερα...

Δελτίο Τύπου του Κέντρου Κοινότητας για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών 25 Νοεμβρίου

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης – Υμηττού στα πλαίσια των δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με στόχο την ευαισθητοποίηση- ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών , συμμετείχε σε δράση κοινωνικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, η οποία έτυχε εξαιρετικής ανταπόκρισης από τους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!