Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική»

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση τμήματος της προμήθειας με τίτλο «Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική» για τις ομάδες Γ. «Ιατρικές Εξετάσεις», Δ. «Δερματολογικές Εξετάσεις» και Ε. «Εμβολιασμός» για τις οποίες τόσο ο ανοικτός διαγωνισμός που διεξήχθη την 30η Ιουλίου 2018 (κωδ. αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ: 61474) όσο και η διαδικασία με διαπραγμάτευση που ολοκληρώθηκε την 14η Σεπτεμβρίου 2018 απέβησαν άγονοι.

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!