Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 133.824,26 € με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!