Κοπή πίτας Κ.Α.Π.Η 2018

Σε κλίμα χαράς, κεφιού, για πρώτη φορά με όλα τα ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας το Σάββατο  3 Φεβρουάριου 2018.

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για τη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» (CPV: 50110000-9, 34350000-5, 50116500-6) προϋπολογισμού 566.804,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Άρθρο 86 ν.4412/2016) σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της αρ. 77/2017 μελέτης.

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!