Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.ΜεΑ , πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Δάφνης ‐ Υμηττού

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή
Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Δάφνης ‐ Υμηττού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως
αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση των εξής θέσεων περιπτέρων:

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!