Αναζήτηση Διαδικασιών

Βρέθηκαν 126 Διαδικασίες
Υπηρεσίες Κέντρου Κοινότητας
Υπηρεσία: Κέντρο Κοινότητας (Επίδομα ΚΕΑ)
Τηλέφωνα: Γραμματεία : 2132050812 Ευαγγελία Σταματέλλου - Ψυχολόγος : 2132050819 Φαίη Πλακιδά - Κοινωνική λειτουργός : 2132050816
E-mail: Sapergi@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά

Στο Κέντρο Κοινότητας άμεσα γίνονται τα εξής :

 • Υποδοχή & Ενημέρωση πολιτών.
 • Διασύνδεση των πολιτών με δομές, υπηρεσίες & κοινωνικά προγράμματα.

Κατόπιν ραντεβού που κλείνεται, είτε από κοντά, είτε μέσω τηλεφώνου, εξυπηρετούνται τα εξής :

 • Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας.
 • Παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης για ένταξη σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια και θέσεις εργασίας, αλλά και άλλου είδους υπηρεσίες.

Εγγραφή στο Κοινωνικό Φαρμακείο
Υπηρεσία: Κοινωνικό Φαρμακείο (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
Τηλέφωνα: 2109752413 (ώρες 9.00-17.00)
E-mail: k.farmakio.dafni@gmail.com

Δικαιολογητικά

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 2109752413 (ώρες 9.00-17.00) ή να περάσει από τα γραφεία του Κοινωνικού Φαρμακείου Ελευθερίου Βενιζέλου 5 & Αβέρωφ στη Δάφνη, για να λάβει περισσότερες πληροφορίες και να καταθέσει την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια διαμονής στη χώρα για κάθε ενήλικο μέλος.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους για κάθε ενήλικο μέλος 
 5. Λογαριασμός πρόσφατος ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή τηλεφώνου
 6. Μισθωτήριο σε περίπτβση ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ.
 7. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε περίπτωση που υπάρχει ή βεβαίωση αποδοχών απο εργοδότη.
 8. Υπέυθυνη δήλωση οτι δεν λαμβάνει κάποια άλλη παροχή σίτισης ή παροχή τροφίμων απο Δήμο, Εκκλησία ή κάποιο άλλο φορέα. Σε περίπτωση που λαμβάνει να αναφερθεί απο που και για πόσο διάστημα. 
 9. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφάλισης (2 πρώτες σελίδες) για ασφαλισμένους.
 10. Υπέυθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής για έλλειψη ασφαλιστικής ικανότητας και αναγραφή του ΑΜΚΑ.
 11. Πρόσφατη ιατρική συνταγή.

Εγγραφή στο Κοινωνικό Συσσίτιο
Υπηρεσία: Κοινωνικό Συσσίτιο (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
Τηλέφωνα: 2109719013 (ώρες 9.00-15.00)
E-mail: k.syssitio.dafni@gmail.com

Δικαιολογητικά

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 2109719013 (ώρες 9.00-15.00) ή να περάσει από τα γραφεία του Κοινωνικού Συσσιτίου που συστεγάζονται στο ΚΑΠΗ, Αλεξάνδρας 65 & Βύρωνος, Δάφνη, 2ος όροφος, για να λάβει περισσότερες πληροφορίες και να καταθέσει την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια διαμονής στη χώρα για κάθε ενήλικο μέλος.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους για κάθε ενήλικο μέλος 
 5. Λογαριασμός πρόσφατος ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή τηλεφώνου
 6. Μισθωτήριο σε περίπτβση ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ.
 7. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε περίπτωση που υπάρχει ή βεβαίωση αποδοχών απο εργοδότη.
 8. Υπέυθυνη δήλωση οτι δεν λαμβάνει κάποια άλλη παροχή σίτισης ή παροχή τροφίμων απο Δήμο, Εκκλησία ή κάποιο άλλο φορέα. Σε περίπτωση που λαμβάνει να αναφερθεί απο που και για πόσο διάστημα. 

Εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
Υπηρεσία: Κοινωνικό Παντοπωλείο (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ)
Τηλέφωνα: 2109719013 (ώρες 9.00-15.00)
E-mail: k.pantopolio.dafni@gmail.com

Δικαιολογητικά

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 2109719013 (ώρες 9.00-15.00) ή να περάσει από τα γραφεία του Κοινωνικού Συσσιτίου που συστεγάζονται στο ΚΑΠΗ, Αλεξάνδρας 65 & Βύρωνος, Δάφνη, 2ος όροφος, για να λάβει περισσότερες πληροφορίες και να καταθέσει την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια διαμονής στη χώρα για κάθε ενήλικο μέλος.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους για κάθε ενήλικο μέλος 
 5. Λογαριασμός πρόσφατος ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή τηλεφώνου
 6. Μισθωτήριο σε περίπτβση ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ.
 7. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε περίπτωση που υπάρχει ή βεβαίωση αποδοχών απο εργοδότη.
 8. Υπέυθυνη δήλωση οτι δεν λαμβάνει κάποια άλλη παροχή σίτισης ή παροχή τροφίμων απο Δήμο, Εκκλησία ή κάποιο άλλο φορέα. Σε περίπτωση που λαμβάνει να αναφερθεί απο που και για πόσο διάστημα. 

Αίτηση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας
Υπηρεσία: Κοινωνικό Φροντιστήριο
Τηλέφωνα: 2132037815 Γραμματεία 6947154552 Ιωάννης Νούλης 6932526069 Αναστασία Μπεγέτη
E-mail: frontistirio@dafni-ymittos.gov.gr

Παρατηρήσεις

Εγγραφές  πραγματοποιούνται στη Γραμματεία  κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10-12 πμ  (μέχρι 30/6/2017) και στην κ. Ανδριώτου  Μαρία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αίτηση για Χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικό
Τηλέφωνα: 2132085503
E-mail: oikonomiko@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ
 2. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ. Ανά περίπτωση, θα χρειαστούν συμβόλαια του ακινήτου, Ε9, κατόψεις και πίνακες χιλιοστών όπου να προκύπτουν οι επιφάνειες του ακινήτου, τακτοποιήσεις κλπ.

 

Παρατηρήσεις

Η αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη, εναλλακτικά από τρίτο άτομο μόνο με εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής.

Αίτηση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας
Υπηρεσία: Κοινωνικό Φροντιστήριο
Τηλέφωνα: 2132037815 Γραμματεία 6947154552 Ιωάννης Νούλης 6932526069 Αναστασία Μπεγέτη
E-mail: frontistirio@dafni-ymittos.gov.gr

Παρατηρήσεις

Εγγραφές  πραγματοποιούνται στη Γραμματεία  κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10-12 πμ  (μέχρι 30/6/2017) και στην κ. Ανδριώτου  Μαρία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αίτηση κηδεμόνα
Υπηρεσία: Κοινωνικό Φροντιστήριο
Τηλέφωνα: 2132037815 Γραμματεία 6947154552 Ιωάννης Νούλης 6932526069 Αναστασία Μπεγέτη
E-mail: frontistirio@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση κηδεμόνα
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Παρατηρήσεις

Εγγραφές  πραγματοποιούνται στη Γραμματεία  κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10-12 πμ  (μέχρι 30/6/2017) και στην κ. Ανδριώτου  Μαρία τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εγγραφή βρεφών και νηπίων
Υπηρεσία: Παιδικοί Σταθμοί
Τηλέφωνα: 213-2037881, 213-2037856
E-mail: okpdy@dafni-ymittos.gov.gr

Διαγραφή βρεφών και νηπίων
Υπηρεσία: Παιδικοί Σταθμοί
Τηλέφωνα: 213-2037881, 213-2037856
E-mail: okpdy@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά

Παρατηρήσεις

Η παρούσα διαδικασία αφορά τη διαγραφή του παιδιού απο τον παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό.

image_print