Ψήφισμα σχετικά με το θέμα της σημαίας από μαθητή του 6ου δημοτικού σχολείου Δάφνης.

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο: 158

  ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 25       ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8

            Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την 30η Οκτωβρίου 2017  ημέρα Δευτέρα  και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης – Υμηττού,  κατόπιν της  αριθμ. πρωτ. 15633/26-10-2017 πρόσκλησης του κ. Προέδρου  του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1Αλεξάτος ΧαράλαμποςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
2Αναστασόπουλος ΝίκοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
3Αργιανάς ΔημήτριοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
4Βερύκιος  ΔημήτριοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
5Βογιατζόγλου ΑργυρούλαΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
6Γιαννακούρας ΔημήτριοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
7Δακόπουλος ΕυάγγελοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
8Ζήσης  ΙωάννηςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
9Καλδίρης ΓεώργιοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
10Καρακώνης ΔημήτριοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
11Καράμπαμπας ΑθανάσιοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
12Κονταργυρης Κων/νοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
13Κοντογιάννης  ΣταμάτηςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
14Λαγδά ΔέσποιναΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΟΧΙ
15ΛάμπρουΝικόλαοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΟΧΙ
16Λέκκα ΕλένηΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
17Λιακόπουλος  ΑλέξανδροςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΟΧΙ
18ΛιούταςΚων/νοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
19Λωσταράκος ΑναστάσιοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΟΧΙ
20ΜαργαρίτηςΗλίας- ΕρρίκοςΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣNAI
21ΜαλάκηΚλειώΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
22ΜενεξήςΣτυλιανόςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΝΑΙ
23ΜηνακάκηςΠαναγιώτηςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
24Μητροβγένης ΓεώργιοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΟΧΙ
25ΜπινίσκοςΑναστάσιοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
26Ντίνος ΝικόλαοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΟΧΙ
27Ρωμαίου ΓεωργίαΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
28ΣκιαδοπούλουΓεωργίαΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
29ΤασσοπούλουΣωτηρίαΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΟΧΙ
30Τόλια-ΚηπουρούΝαυσικάΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI
31Τσιλίφης ΝικόλαοςΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΟΧΙ
32Φόρτωμας ΦίλιπποςΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.NAI
33Χαρίσης Κων/νοςΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣNAI

 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρεία του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΗΛΙΑ-ΕΡΡΙΚΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ.2 του Ν.3852/2010, καθώς ο πρόεδρος του Σώματος κ. ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απουσίαζε με Γραμματέα  τον κ. ΦΟΡΤΩΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟ  Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο προεδρεύων  Αντιπρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών  παρίσταντο 25 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, o οποίος έθεσε υπόψη το κατωτέρω ψήφισμα όπως διαμορφώθηκε μετά από συζήτηση :

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού δηλώνει την αντίθεσή του σε οποιοδήποτε περιστατικό ρατσιστικής βίας και αποκλεισμού.

Θεωρεί ότι τη σημαία έχουν δικαίωμα να κρατήσουν όλα τα παιδιά που μοιράζονται στα σχολεία μας ‘’την ημητέρα παιδεία’’

Αναμένει το αποτέλεσμα από την διαταχθείσα έρευνα του Υπουργείου Παιδείας »

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. προεδρεύων Αντιπρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ. που αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου, έχοντας υπόψη του και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 όπως ισχύει, του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαγδά Δέσποινα, Λωσταράκος Αναστάσιος και Μητροβγένης Γεώργιος  και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Εγκρίνει  ψήφισμα το οποίο έχει ως εξής: 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού δηλώνει την αντίθεσή του σε οποιοδήποτε περιστατικό ρατσιστικής βίας και αποκλεισμού.

Θεωρεί ότι τη σημαία έχουν δικαίωμα να κρατήσουν όλα τα παιδιά που μοιράζονται στα σχολεία μας ‘’την ημητέρα παιδεία’’

Αναμένει το αποτέλεσμα από την διαταχθείσα έρευνα του Υπουργείου Παιδείας »

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα, Γιαννακούρας Δημήτριος, Ζήσης Ιωάννης, Καλδίρης Γεώργιος, Λέκκα Ελένη, Λιούτας Κωνσταντίνος, Λωσταράκος Αναστάσιος και  Σκιαδοπούλου Γεωργία.

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση του Σώματος.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ ΛΕΚΚΑ Ε
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν
ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜ.
ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ. ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α ΜΑΛΑΚΗ ΚΛ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ. ΜΕΝΕΞΗΣ ΣΤ.
ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.
ΖΗΣΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ.
ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ.
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘ ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ.
ΛΑΓΔΑ ΔΕΣ. ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   

             ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ                                          

   

       Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                             ΤΟΥ Δ.Σ.

          ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

 

image_print
Facebooktwittergoogle_plus