Δ.Σ. Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού
Πρόεδρος: Φόρτωμας Φίλιππος
Αντιπρόεδρος: Μπινίσκος Αναστάσιος
Τηλέφωνα: 2109707681
E-mail: athdelik@dafni-ymittos.gov.gr
image_print