Πολιτισμού-Αθλητισμού

Πολιτισμού-Αθλητισμού
Πρόεδρος: Φίλιππος Φόρτωμας
Προϊστάμενος: Δεληκωνσταντίνου Α.
Τηλέφωνα: 2109707681
Email: athdelik@dafni-ymittos.gov.gr

Πολιτισμός

Προϊστάμενος:
Αθηνά Δεληκωνσταντίνου
Τηλέφωνα:
2109707681

Αθλητισμός

Προϊστάμενος:
Αθηνά Δεληκωνσταντίνου
Τηλέφωνα:
2109707681

Βιβλιοθήκη

Υπεύθυνος:
Ελένη Δεμερτζή
Τηλέφωνα:
2109711141

Κάστρο Υμηττού

Προϊστάμενος:
Αθηνά Δεληκωνσταντίνου
Τηλέφωνα:
2109707681