Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Πρόεδρος: Μιχ. Ι. Σταυριανουδάκης

Αντιπρόεδρος: Κάσση Ιωάννα
Γραμματέας: Αγγελική Σκαφιδά
Τηλέφωνα: 2132085524, 25
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr