Εκτελεστική Επιτροπή

Εκτελεστική Επιτροπή
Πρόεδρος: Μιχ. Ι. Σταυριανουδάκης

Γραμματέας: Αγγελική Σκαφιδά
Τηλέφωνα: 2132085524, 525
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr