Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας
Προϊστάμενος: Ανδριώτου Μαρία
Τηλέφωνα: 2132085505
Email: infodioik@dafni-ymittos.gov.gr

Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Προϊστάμενος:
Χρυσοβιτσιώτου Β.
Τηλέφωνα:
ΚΕΠ Υμηττού, τηλ: 2132050800
ΚΕΠ Δάφνης, τηλ: 2132024800
Email:
ΚΕΠ Υμηττού: d.ymittou@kep.gov.gr, ΚΕΠ Δάφνης: d.dafnis@kep.gov.gr
Γραφεία:
ΚΕΠ Υμηττού (Αμβροσίου Μοσχονησίων 9, Υμηττός)
ΚΕΠ Δάφνης (Έλλης 14, Δάφνη)

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο)

Προϊστάμενος:
Αρμάσης Ν.
Τηλέφωνα:
2132085504
Γραφεία:
Δημοτολογίων - Μητρώου Αρρένων
Ληξιαρχείου - Πολιτικών Γάμων
Εκλογικών Καταλόγων
Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης - Αρχείου

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Επιδόματα)

Προϊστάμενος:
Απέργη Σ.
Τηλέφωνα:
Κεντρικό : 2132037816, 817
Σχολικές Επιτροπές: 2132037852
Γραφεία:
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων (Προνοιακά Επιδόματα)
και Δια Βίου Μάθησης

Τμήμα Διοικητικό (Γραφείο Προσωπικού)

Προϊστάμενος:
Σκαφιδά Α.
Τηλέφωνα:
2132085525, 2132037813
Γραφεία:
Υποστήριξης Πολιτικοδιοικητικών Οργάνων του Δήμου - Ανθρώπινου δυναμικού- Μισθοδοσίας- Ασφάλισης - Συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς

Κέντρο Κοινότητας (Επίδομα ΚΕΑ)

Προϊστάμενος:
Σοφία Απέργη
Τηλέφωνα:
Γραμματεία : 2132050812
Ευαγγελία Σταματέλλου - Ψυχολόγος : 2132050819
Φαίη Πλακιδά - Κοινωνική λειτουργός : 2132050816
Γραφεία:
ΚΕΠ Υμηττού - Μοσχονησίων Αμβροσίου 9 Υμηττός