Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Τσιλίφης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος
Γραμματέας: Φόρτωμας Φίλιππος
Τηλέφωνα: 2132085524, 525
E-mail: dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr