Δημοτική Κοινότητα Δάφνης

Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
Πρόεδρος: Παπαβασιλείου Ναταλία
Αντιπρόεδρος: Δριβαλιάρη Ελένη
Γραμματέας: Αλεξάνδρα Κόγκου
Τηλέφωνα: 2132085524
E-mail: kogkou@dafni-ymittos.gov.gr