Εύρεση Εργασίας

Σας παρέχουμε κατάλογο με αντίστοιχους συνδέσμους (links) ευρέσεως εργασίας:

 1. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
 2. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
 3. Dikaiologitika News
 4. Kariera.gr
 5. Skywalker.gr
 6. Jobfind.gr
 7. Ergasia.gr
 8. Douleutaras.gr
 9. CarrerPlanner.gr
 10. Careerjet.gr
 11. Χρυσή Ευκαιρία (Εργασία)

 

Προκηρύξεις Πρόσληψεις Προσωπικού Δήμου

Αποτελέσματα προκήρυξης οκτώ (8) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων για 3 μήνες

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα της προκήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

0 comments

Ανακοίνωση για την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων για 3 μήνες

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, που εδρεύει στη Δάφνη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

0 comments
image_print