Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα

AS

Η«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
« Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/νες, κάτοικους των Δήμων Καισαριανής ή Δάφνης-Υμηττού που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω ομάδες στόχου ωφελουμένων: 
Α. Άνεργοι όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ. 
Β. Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών) εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟ.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01.2011 και μετά.
• Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης ή αναγνώρισης του υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών (Πτυχίου, Μεταπτυχιακού Διδακτορικού ή των αντίστοιχων τίτλων αλλοδαπής) μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, (για τις λοιπές κατηγορίες) ή
της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). 
• Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών.
• Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000 €.
• Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
• Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει νόμιμα ή απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσει.
 
Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ και για την σχετική αίτηση εδώ.
 
 
Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Δάφνη-Καισαριανή υλοποιεί την Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής», η οποία εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 
Σύμφωνα με το άρθρο 10, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ της ΚΥΑ αριθμ. 2.475/ οικ.3.33 (Φ ΕΚ Β, 16/ 11-1-2012), τα αποτελέσματα επιλογής των συμμετεχόντων/ωφελουμένων, όπου αυτό απαιτείται, γίνεται με τη δημοσιοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονόματος εκάστου ωφελουμένου. 
 
 
null Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΠΑΡΕΙΧΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ–ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ–ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ–ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΕΣ-ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΣΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014
Ο Δήμαρχος Δάφνης - Υμηττού γνωστοποιεί  ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257 /2014 (ΦΕΚ 93/14/4/2014 τεύχος Α) δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τη δημοσίευση του παρόντος  νόμου (14/4/2014) συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες.   
Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει 
 
από 29/5/2014  μέχρι  14 /8/2014
 
Βιοκλιματική ανάπλαση με φωτοβολταϊκά πεζοδρόμια στη Δημ. Κοινότητα Υμηττού - ECO News

Δήμος Δάφνης - Υμηττού

Ο Δήμος Δάφνης - Υμηττού είναι δήμος της Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Δάφνης και Υμηττού.
 
Ο νέος Δήμος έχει - σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 2011 – 33.628 μόνιμους κατοίκους και καταλαμβάνει έκταση 2,35 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
 
Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τη νέα χωροταξική οργάνωση ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, μαζί με τους Δήμους Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας. Ο Δήμος συνορεύει βόρεια με το Δήμο Αθηναίων, ανατολικά με το Δήμο Βύρωνα, νοτιοανατολικά με το Δήμο Ηλιούπολης, νότια με το Δήμο Αγίου Δημητρίου και δυτικά με το Δήμο Νέας Σμύρνης.  Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού αποτελείται από δύο Τοπικά Διαμερίσματα: το Τοπικό Διαμέρισμα Δάφνης και το Τοπικό Διαμέρισμα Υμηττού. Τα Τοπικά Διαμερίσματα έχουν τα όρια των παλαιών Δήμων. 
 
Ο Δήμος έχει άμεση εξάρτηση για τις περισσότερες εξυπηρετήσεις του από το κέντρο της Αθήνας με το οποίο συνδέεται με τη γραμμή 2 του Μετρό και με τους άξονες Λεωφ. Βουλιαγμένης, Όλγας/Ηλιουπόλεως, Ηπείρου και Κωνσταντινουπόλεως. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης θεωρείται σημαντικός άξονας κυκλοφορίας υπερτοπικής σημασίας. Ο άξονας αυτός συγκεντρώνει μία σειρά λειτουργίες που εξυπηρετούν όχι μόνο το Δήμο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Το μεγαλύτερο τμήμα που αποτελεί και τον πολεοδομικό ιστό του Δήμου και περιλαμβάνει τις συνοικίες Αγ. Βαρβάρας, Ζ. Πηγής, Δημαρχείου (Κέντρο), Αγ. Ιωάννου, Γυμναστικής Ακαδημίας, Υμηττού και Χαραυγής.
 
« Σεπτέμβριος 2014 »
Σεπτέμβριος
ΔεΤρΤεΠεΠαΣαΚυ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

events

spitiki

Συμβεβλημένοι ιατροί ΕΟΠΠΥΥ

eoppy

oe

Υπηρεσίες Τράπεζας Χρόνου, Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου
anodos
Δημ. Κοινότητα Δάφνης

Αποφάσεις 2014

Δημ. Κοινότητα Υμηττού

Αποφάσεις 2014

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις 2013

Αποφάσεις 2012

Αποφάσεις 2011

null

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης - Πρόγραμμα Future Library 2014

futurelibrary3small

Ειδήσεις
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ 1/2014) 10/07/2014
Περίληψη Διακήρυξης "Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δ. Δάφνης - Υμηττού" 07/07/2014
Διακήρυξη για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού της οδού Αμαλθείας και Ασπένδου 27/06/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 16/06/2014
Δυνατότητα ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 21/05/2014
Απόφαση Δημάρχου - Καθιέρωση υπερωριών 14/04/2014
Τοποθέτηση Προϊσταμένων 17/03/2014
Πρόγραμμα εορτασμού 25ης Μαρτίου 17/03/2014
4ο Δημοτικό Σχολείο Υμηττού - "Άσπρα καράβια τα όνειρά μας...." - συνάντηση μαθητών της Δ' τάξης με τον Δήμαρχο κ.Μ.Σταυριανουδάκη 13/03/2014
Εγκαίνια έκθεσης «Νίκος Χρονόπουλος-Γιώργος Μπουζιάνης, Δάσκαλος και Μαθητής» 05/03/2014
Ανακοίνωση: εξεύρεση κτιρίου για το ΚΕΠ Δάφνης κατόπιν σχολίων πολιτών 05/03/2014
6ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης - Κύκλος Διαλέξεων με Θέμα: " Η σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών σχολικής ηλικίας" 27/02/2014
Κατάλογος συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΠΥΥ 26/02/2014
Ο λαχανόκηπος του σχολείου μας: Ευχαριστήρια επιστολή από το 4ο ΔΣ Υμηττού προς το Δήμο Δάφνης – Υμηττού 13/02/2014
Έναρξη λειτουργίας δωρεάν Δημοτικής δομής συμβουλευτικής υποστήριξης 12/02/2014