Πρόσκληση TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τα αρθρ.83 και 88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 21η Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30.μ.μ

Διαβάστε περισσότερα...

Δράση Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής «Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς»

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών ξεκινούν δράσεις ευαισθητοποίησης των μικρών μαθητών και των πολιτών, για την συλλογή καπακιών με σκοπό την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου, για έναν συμπολίτη μας που το έχει ανάγκη.
Οι χώροι συγκέντρωσης είναι οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα...

Δημόσια κλήρωση για κενά περίπτερα στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην κλήρωση αυτή μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι φορέων και ενώσεων όπως π.χ. Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος Σύλλογος Πολυτέκνων, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου

Διαβάστε περισσότερα...

3ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Υμηττού 20.03.2018

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα...

Δελτίο Τύπου 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ 09.03.2018

ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΥΜΗΤΤΟΥ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΤΟΥ ΟΗΕ στο 21ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Αθήνας (21st Athens Model United

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου – Δήμου Δάφνης Υμηττού 2018

Το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, ευχαριστεί θερμά τους εισηγητές, τους φίλους και τις φίλες που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και όσους στηρίζουν με κάθε τρόπο το θεσμό.

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημέρωση δικαιολογητικών για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Ο πολίτης που προσέρχεται στο Κέντρο Κοινότητας Δάφνης- Υμηττού με ραντεβού ( τηλ: 213-2050816, 213-2050819) , θα συμπληρώνει την καρτέλα ωφελούμενου , η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας να παρέχουν μία πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για τα Προνοιακά Επιδόματα 28.02.2018

  Κατ’ εφαρμογή του Ν.4512/2018 από 1/3/2018 τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στη Περιφέρεια Αττικής και υποβάλλουν πρώτη

Διαβάστε περισσότερα...

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών και Πετρελαίου Θέρμανσης

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού διακηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την πολυετή δαπάνη που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» (CPV: 09132100-4, 09134200-9, 24951000-5, 09135100-5) προϋπολογισμού 724.170,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη Μόνιμου Προσωπικού στις Ανταποδοτικές Υπηρεσίες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Κατόπιν της αριθμ. 104/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για την υπηρεσία καθαριότητας, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 4/2.2.2018 (τ. ΑΣΕΠ) η αριθμ. 3Κ/2018 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας για το Δήμο μας, επτά (7) θέσεων εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και μιας (1) θέσης Οδηγού απορριμματοφόρου.

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
Σελίδα 1 από 212